Açıköğretim Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ders Notları


Açıköğretimı ile ilgili paylaşımları Ders notları çıkmış sorular ve üniteler halinde sunulmuştur. Arasınav, final ve bütünleme sınavı öncesi bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Bazı ders notları 2012 müfredatına uygun şekilde hazırlanmıştır. 2012 Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Çıkmış Soruları Bulabilirsiniz.

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Üniteleri
1 – Bilginin Doğruluğu, Güvenirliği ve Bağımsız Denetim
2 – Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
3 – Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları
4 – İç Kontrol, Denetim Testleri ve Denetimin Planlanması
5 – Muhasebe Denetiminde Örnekleme
6 – Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Denetimi
7 – Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu
8 – Mali Tablolar ve Mali Analiz
9 – Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
10 – Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Yüzdeler Analizi)
11 – Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi
12 – Oran Analizi
13 – Fon Akış Analizleri ve Fon Akım Tabloları
14 – Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi

Açıköğretim Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ders Notları Çıkmış Sorular

Sosyal Medyada Paylaş
  • more Açıköğretim Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Ders Notları

Leave a Reply